Záznam zahajovací studentské mše sv. z kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně – 5. 10. 2020. Celebruje P. Kamil Obr.

http://rr49.cz/