Pokyny z ČBK ke konání bohoslužeb od 24. září 2020.

Ve vztahu k běžné bohoslužbě v kostele lze pravidla shrnout takto:

  • osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy (a to i když si stoupnou či kleknou, jestliže neopustí své místo),
  • osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti),
  • osoby pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy.

Celé znění najdete v PDF.