Kartičky k nedělním evangeliím 2020/2021
Téma celého roku: Boží království je mezi námi

Děti každý týden dostanou při nedělní mši svaté jednu kartičku vztahující se k nedělnímu Evangeliu. Jednotlivé obrázky spolu s metodikou mohou pomoci rodičům při připomenutí nedělního Evangelia a vysvětlení, jak je uvádět do našich životů. Metodika je ke stažení ZDE, na webu www.katechetiolomouc.cz a budeme ji také postupně vyvěšovat na našem farní Facebooku. Na druhé straně kartičky je část obrázku. Obrázek vznikne vlepením devíti po sobě jdoucích kartiček na plakát, který je součástí sady.