Požehnané velikonoční dny prozářené radostí Zmrtvýchvstání ze srdce přejí

P. Kamil, P. Ivan, P. Ondřej, P. Miroslav, P. Jiří a další členové farního týmu