Prosíme všechny ministranty od 15 let i ministrující akolyty o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník slouží k vytvoření databáze ministrantů a zjištění případného zájmu o pravidelná setkávání ministrantů.

Náplní těchto setkání by bylo ze začátku zejména zdokonalování v základní ministrantské službě. Případný další program bude záležet na vašem zájmu.

Dotazník nalezente zde: https://forms.gle/rD57hG6ioHUKt1ST7