Zveme všechny farníky i nefarníky na Svatodušní vigilii, a to 27. 5. 2023 v čase od 19:30 v kostele sv. Filipa a Jakuba. Tentokrát společně prožijeme téma POKOJ.

Program večera bude v délce cca 2 hodin. Katechezí nás provede o. Kamil Obr. Zaposloucháme se také do mnoha čtení z Písma a nebude chybět několik svědectví, včetně chval a modliteb. Těšíme se na společné chvíle v Boží blízkosti.
plakátek zde