Milí rodiče,

přicházíme s nabídkou Katecheze Dobrého pastýře. Jedná se o katechezi, která pomáhá dětem navázat bližší vztah s Ježíšem, blíže probíráme mši svatou, jednotlivé předměty a gesta. Prezentujem některé výjevy z Ježíšova života (narození, klanění Tří králů, zvěstování P. Marii) pomocí dřevěných figurek.

Pracujeme s pomůckami, které jsou vyrobené speciálně pro tuto katechezi. Máme zmenšený model oltáře, kalichu, konviček, svatostánku, liturgického prádla, mapu Izraele... to všechno vede děti k tomu, že dokážou pracovat v tichosti a soustředěnosti na práci.

Program této katecheze je určen pro děti 3-12 let.

Ve farnosti jsme s katechezí začali již v únoru, ale bohužel díky pandemii jsme se s dětmi setkali jen 4x.

Srdečně vás zveme na ukázkovou hodinu, která bude na začátku září. Termín ještě upřesníme.

více zde: katechezedobrehopastyre.cz

V případě zájmu prosím vyplňte krátký dotazník: https://forms.gle/yAaVB3EghhRBEtdm7

Děkujeme

Vaši katecheté