Duchovní obnovu povede Pavol Strežo (SK), manželé Palačtí a tým Otcova srdce. Téma duchovní obnovy má přiblížit Boží Otcovskou lásku, dobrotu, odpuštění a přijetí. Program je zaměřen především na zakořenění v identitě Božích synů a dcer a uzdravení vnitřních zranění. Součástí programu budou modlitby, promluvy, chvály a svědectví.

Přihláška na duchovní obnovu

os_2023_elektronicky