Zveme všechny farníky na zapojení se do projektu Bible nocí i dnem, který se uskuteční v naší farnosti 9.–10. října 2020.

Během 22 hodin přečteme většinu knih Nového zákona. Budeme rádi, když se připojíte četbou a modlitbou i Vy. Potřebujeme celkem asi 160 čtenářů, číst se bude od páteční večerní mše svaté do sobotní večerní mše. Číst můžete jako jednotlivci (jeden úryvek trvá 5–6 minut), nebo jako společenství, které si vybere určitý časový úsek.

Více informací najdete na bozislovo.credonf.cz. Akce se koná ve spolupráci s nadačním fondem Credo a pod záštitou P. Kamila Obra.