V sobotu 29. srpna dopoledne proběhne v sále Reginy ve Zlíně motivačně-vzdělávací workshop, který povede MgA. Martina Pavlíková z Arcibiskupství olomouckého. Mluvit budeme především o tom, jak číst Boží slovo a jak mu lépe porozumět.

Zvána je široká veřejnost. Workshop je zdarma a můžete se na něj přihlásit na stránkách bozislovo.credonf.cz, kde je také více informací. Akce probíhá v rámci Roku Božího slova.