Základním motivem pro letošní adventní aktivitu je světlo. Ježíš o sobě říká: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ Bůh, který se narodil jako člověk v temnotě betlémské noci, chce přijít také do našich temnot a prozářit je svou přítomností. Chce přijít do temnot našich vztahů, nejistot, těžkostí, hříchů a bolestí. O Vánocích se „Slovo stalo tělem“ a Kristovým tělem je také církev, tedy každý z nás. I my máme přinášet Kristovo světlo do všech každodenních situací.

 

Nebuďme tedy jen pasivními příjemci radostné zvěsti o Ježíšově narození, ale pojďme se také podílet na šíření „světla“ – víry, dobra, lásky a radosti. Pojďme společně přinést toto světlo i do našeho města!

 

První adventní neděli si děti v kostele vyberou svůj domeček, podepíší si ho a umístí do „města“. Domek má čtyři okna, stejně jako je adventních týdnů. Ale zatím jsou všechna okna zhasnuta. Tento domeček se děti pokusí během adventu rozsvítit.

 

Každou adventní neděli si domů odnesou kartičku s úkolem, který se pokusí celý týden plnit. Když se to povede, rozsvítí následující neděli pomocí žlutého obdélníčku jedno okno na svém domečku.

 

   

 

První kartička s úkolem bude trochu zvláštní. Bude mít také tvar domu, ale místo jednoho ze čtyř okýnek bude úkol. Tento dům s úkolem si děti vezmou domů a dají si jej na viditelné místo. Do dalších okýnek si pak postupně přilepí další adventní úkoly. Vznikne tak adventní kalendář, na kterém uvidí, kolik času ještě zbývá do Vánoc.

 

Aby v našem městě bylo ještě více světla, budeme rozsvěcovat i hvězdnou oblohu. Za každou účast na rorátech, ale i jiných mších sv. si děti přilepí na oblohu jednu hvězdičku.

 

Stejnou adventní aktivitu má také farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích a Církevní základní škola ve Zlíně. Podaří se nám společně do Vánoc rozsvítit Zlín?