S koncem roku se otevírají možnosti roku nastávajícího. Proto spouštíme přihlašování k přípravě na biřmování, které by se mělo uskutečnit v příštím roce, a také pro výuku náboženství.

prihlaska-k-sv.-birmovani-2020.pdf

prihlaska-1.-tr.-2020-21.pdf

prihlaska-do-nabozenstvi-2.-9.-tr.-co-nechodili-2020-21.pdf

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte mailem nebo papírově na faru či do sakristie do konce června 2020.