Srdečně zveme na děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, která se uskuteční v sobotu 22. října na poutním místě Velehrad.

Ze Zlína vypravujeme autobus, který pojede ve 13h od Městského divadla, cena je 150,-kč a přihlašovat se můžete ve Veni.

Kdo chce prožít pěší pouť na Velehrad, vybrali jsme netradiční, asi 10km dlouhou trasu z Huštěnovic. Odjíždět se bude společně ze zlínského autobusového nádraží v 10h ze stanoviště č.25. Společné pěší putování mají na starost pan Josef Popelka a Martin Pikna, přihlaste se jim na tel.:731 645 221.

Pro rodiny s dětmi bude připraven krásný program a během adorace a workshopů bude zajištěno hlídání dětí.

Srdečně tedy zveme všechny farníky ke společnému prožití této tradiční pouti.

Více informací na plakátku, ve farním zpravodaji a v ohláškách.

veelehrad