Srdečně zveme na Slavnost Těla a Krve Páně, tzv. Boží Tělo, kterou prožijeme v neděli 19.
června ve zlínském parku Komenského.

Program zahájíme od 9.30 společnou modlitbou chval, následovat bude slavnostní mše svatá v 10 h, po které vyjde eucharistický průvod, který obejde nejprve v parku několik  oltářů, při kterých se budeme společně modlit na několik úmyslů – za město Zlín, za mír, za politiky, za rodiny a další.
Jakmile projde průvod parkem, odeberou se přítomní lidé po chodníku podél hlavní třídy T. Bati až do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde bude následovat adorace. Vše bude na místě koordinováno pořadatelskou službou.

Několik organizačních informací pro účastníky slavnosti
Mše svatá v parku proběhne za každého počasí, pouze  v případě nepřetržitého a vydatného deště bude přesunuta z parku do kostela sv. Filipa a Jakuba.  Na místě budou zajištěna místa k sezení, přesto doporučujeme zvláště rodinám s dětmi vzít si skládací židličky nebo deky k sezení. Také pokrývku hlavy, případně deštník a vodu k pití.

Upozorňujeme, že v tento den budou v kostele slaveny mše svaté pouze v 7 a v 18.30h.

Informace pro zájemce pro příp. družičky a mládence

Zveme děti od 1. do 5. třídy (případně mladší, pokud zvládnou jít samy) do slavnostního průvodu při slavnosti Těla a krve Páně – Božího Těla, která se uskuteční v neděli 19.6. 2022 v 10 hodin v parku Komenského.

Při této slavnosti si ještě více připomínáme, že v nejsvětější svátosti se stále naplňuje Ježíšův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 20). Radujme se společně z této Boží přítomnosti! Ježíš chce být blízko každému z nás, posilovat nás, provázet nás.

Prosíme zájemce, aby se nahlásili paní katechetce Petře Tomšů na tel. čísle 608615 554 (stačí sms).

Účastníci průvodu by měli mít vhodné oblečení. Děvčata světlé šaty, chlapci světlou košili a tmavé kalhoty. Květiny budou zajištěny.

Těšíme se na společné slavení!