V sobotu 12. února se bude v kostele při mši svaté v 9h společně udělovat svátost pomazání nemocných.

Doporučujeme v týdnu před udělením této svátosti přistoupit ke svátosti smíření. (Zpovídáme půl hodiny před každou mší svatou, v pátek a v neděli při adoraci od 17h až do mše svaté).

V  sobotu 12. února budeme zpovídat také od 8h do mše svaté. Prosím nabídněte nemocným ve svém okolí tuto příležitost a přivezte je do kostela, pokud se nemají jak dopravit.

V případě, že potřebujete zajistit odvoz na tuto mši do kostela, kontaktujte farní kancelář na tel.733 742 700