Drazí mladí!

Chtěl bych vás ještě jednou vzít za ruku, abychom společně pokračovali v duchovním putování, které nás vede ke Světovému dni mládeže v Lisabonu v roce 2023. V loňském roce, krátce předtím, než se začala šířit pandemie, jsem rozeslal poselství, jehož tématem bylo „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (srov. Lk 7,14). Už tím nás Pán chtěl ve své prozřetelnosti připravit na velmi tvrdou zkoušku, kterou jsme měli prožít. Celý svět se musí potýkat se ztrátou tolika milovaných lidí a se sociální izolací. Zdravotní nouze také zabránila vám mladým lidem – svou přirozeností nasměrovaným vycházet ven – abyste chodili do školy, na univerzitu, do práce a setkávali se jedni s druhými... Ocitli jste se v obtížných situacích, na něž jste nebyli zvyklí. Ti méně připravení a ti, jimž se nedostávalo podpory, se cítili dezorientovaní. V mnoha případech se objevily problémy v rodině, nezaměstnanost, deprese, osamělost a závislosti. A to ani nemluvíme o nahromaděném stresu, o napětích, výbuších hněvu a o nárůstu násilí.

Ale díky Bohu to není jediná strana mince. Jestliže nám tato zkouška ukázala naše slabosti, umožnila nám také, aby vyšly na povrch i naše ctnosti, včetně sklonu k solidaritě. V každém koutu světa jsme mohli vidět mnoho lidí, mezi nimiž bylo hodně mladých, kteří bojovali za život, rozsévali naději, bránili svobodu a spravedlnost, byli mírotvůrci a staviteli mostů. Když upadá mladý člověk, upadá v jistém smyslu i lidstvo. Je ale pravdou, že když mladý člověk povstává, jako by znovu povstával celý svět. Drazí mladí, jak velký potenciál držíte ve svých rukou! Jakou sílu nosíte ve svých srdcích!

Bůh tedy dnes znovu každému z vás říká: „Vstaň!“ Z celého srdce doufám, že toto poselství nám pomůže připravit se na nové časy, na novou kapitolu v dějinách lidstva. Ale bez vás, milí mladí, není možné začít znovu. Aby svět povstal, potřebuje vaši sílu, vaše nadšení a vaše zanícení. V tomto smyslu bych spolu s vámi chtěl uvažovat o úryvku ze Skutků apoštolů, ve kterém Ježíš říká Pavlovi: „Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“ (srov. Sk 26,16).

Celé svědectví si můžete stáhnout a přečíst zde.

Ostatní poselství naleznete zde.

Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211005poselstvi-papeze-k-36-svetovemu-dni-mladeze