"Pojďte ke mně všichni , kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím."(Mt 11,28)

V duchu této věty vás srdečně zveme do chrámu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Přijďte zakusit atmosféru kostela v noci. Kostel bude pro vás otevřen od 19.30 - 23.00. Těšit se můžete na kostel nasvícený svícemi, atmosféru umocní hudební vstupy chrámových písní s varhanním a kytarovým doprovodem.

Akce je finančně podpořena z fondu Statutárního města Zlín.

Pro ty kdo nemohou přijít, budeme online na tomto odkazu:

 

www.nockostelu.cz