Program semináře o Farních evangelizačních buňkách (FEB)

aneb radost žít ve společenství církve

Program semináře:

8:30                       CHVÁLY

9:00-9:45             I. BLOK – Proč?

 • Fascinující příběh vzniku FEB
 • Co FEB přináší? (svědectví)
 • Co vlastně FEB jsou a jak navazují na prvotní církev a výzvy evangelia

9:45-10:00           dotazy a přestávka

10:00-10:45        II. BLOK – Je to i pro mne?

 • „Jděte do celého světa … – výzva, která může někoho vyděsit, ale co je celým naším světem? - sousedé, přátelé, rodina, spolupracovníci - OIKOS
 • …a hlásejte evangelium“ – sdílení prožité radosti je něco naprosto přirozeného.
 • Jak takovou radost čerpat? MODLITBA, adorace, chvály (svědectví)

10:45-11:00        dotazy a přestávka

11:00-11:45        III. BLOK – Uschopnění Bohem

 • „Pojď za mnou, … - ŽIVOT V BUŇCE vede k následování,
 • … a udělám z tebe rybáře lidí“ - Bůh nehledá profesionální evangelizátory, sám proměňuje ty, kteří ho následují. SDÍLENÍ v buňce povzbuzuje a uschopňuje ke SVĚDECTVÍ.
 • Jak nás Bůh učí používat sítě?

11:45-12:30        dotazy

12:30-14:45        PŘESTÁVKA NA OBĚD

14:45                     CHVÁLY

15:00-15:45        IV. BLOK – Život z Ducha svatého

 • „Kdybych mluvil jazyky andělskými, … ŽIVOT V BUŇCE  - důležitost vstřícného PŘIJETÍ (svědectví)
 • Průběh setkání buňky - postupná a nenásilná PROMĚNA člověka

15:45-16:00        dotazy a přestávka

16:15-17:00        V. BLOK – Jak začít a kam směřovat?

 • Co dělat, když CHCEME S BUŇKOU ZAČÍT?
 • Kam by buňky měly směřovat?

17:00-17:30        dotazy

17:30-19:00        PŘESTÁVKA NA VEČEŘI

19:00-21:00        ON-LINE BUŇKA

Přihláška a další informace na webu evangelizacnibunky.cz