Cílem tohoto ročníku s mottem: ,,Rodinná pohoda není náhoda" je ocenit úsilí, které je do rodinných vztahů investováno. Žít v rodině není volnočasová aktivita. Vytvářet vztahy je pěkná ,,fuška": vztahy potřebují motivaci, trpělivost, vzory a také vzdělávání. Možná úskalí se dají překonávat. Jinak řečeno, má-li nám být v rodině a mezilidských vztazích hezky, je třeba na nich pracovat, vyhradit si čas na sebe a zkrášlovat to, co mezi sebou žijeme. Štěstí přeje připraveným!

Týden pro rodinu (TPR) je krásnou oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny. Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR, s významnou spoluúčastí některých krajů, měst, městských částí a obcí. Každoročně upozorňujeme na hodnoty a přání rodin a současně na úskalí, která tyto hodnoty ohrožují. TPR je vždy provázen bohatou nabídkou aktivit pro rodiny a náměty k obohacení rodinného života. Program vytvářejí členové Rodinného svaz ČR, kterými jsou centra pro rodinu a také další organizace, které se k Týdnu připojí.

Zeptej se vašich, proč jsou spolu - chceme vyzvat mladé lidi a děti, aby se rodičů zeptali: „Proč jste spolu?“ a také vás, milí rodiče, zeptejte se dětí: Kdy je vám doma dobře? Pokud se chcete s vašimi sděleními podělit, natočte videa dle následujících instrukcí zde.

Těšíme se na případné obohacení letošního Týdne pro rodinu vašimi náměty k realizaci nebo i účastí! Více na webu https://www.tydenprorodinu.cz/.

Nabídka z farnosti pro vás:

Neděle 9. 5. Májová minipouť rodin ke kapličce na zlínských Pasekách. Sraz ve 14h na Kocandě v místě bývalé koliby. Pouť zakončí májová pobožnost u kapličky v 16h. Těší se na vás o. Kamil.

Webinář 5 jazyků lásky
11. května od 17 hodin zveme na online webinář na téma 5 jazyků lásky, který povedou manželé Janka a Pavol Strežovi.
Webinář obsahuje přednášku, svědectví a příklady ze života, možnost diskuze prostřednictvím chatu a test na rozpoznání jazyků lásky.
Živý přenos webináře najdete zde. Více na webu na webu https://www.credonf.cz/

Cesta pro manžele
Ve dnech 15.–30. května 2021 pro vás Centrum pro rodinu Zlín připravilo Cestu pro manžele na téma “5 jazyků lásky”. Venkovní cesta se zamyšlením a úkoly je určena především pro manžele, ale i celé rodiny. Najdete ji v blízkosti kapličky Panny Marie Prostřednice všech milostí na Příluku..