Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
Dnešní svátek: sv. Anděla Mericiová

foto aktuality

Velikonoce v naší farnosti

 

ZELENÝ ČTVRTEK - Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství

 • Mše sv. bude v 18.00 hod. s umýváním nohou na památku Poslední večeře Páně.
 • Po mši sv. bude Nejsvětější Svátost Oltářní přenesena do Getsemanské zahrady.
 • Kostel bude otevřený do 22 hod. k soukromé adoraci.

VELKÝ PÁTEK - Den utrpení a umučení Páně

 • Den přísného postu a újmy v jídle.
 • 7.30 hod. - společná modlitba breviáře
 • 15.00 hod. - pobožnost křížové cesty
 • 18.00 hod. - Velkopáteční obřady
 • Po celou noc bude otevřen boční vchod do kostela k bdění u Božího hrobu. Vzadu na nástěnce bude rozpis skupin.
 • Sbírka u Božího hrobu bude poslaná na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě.

BÍLÁ SOBOTA - Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu

 • Doporučuje se také na Bílou sobotu až do obřadu Vzkříšení zachovat posvátný půst.
 • 7.30 hod. - společná modlitba breviáře
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně se křtem dospělých - 20.00 hod.

NEDĚLE - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 • Koná se sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
 • Na závěr každé mše sv. bude žehnání pokrmů.

V pondělí velikonoční bude nedělní pořad bohoslužeb.

 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Živý betlém 03.01.2020, 43 fotek
Živý betlém
Náhodná: Noc kostelů 31.05.2010, 37 fotek
Noc kostelů

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz