Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul."
Dnešní svátek: sv. Anežka Římská

foto aktuality

Otevíráme Kurz pastoračních pracovníků

Otevíráme Kurz pastoračních pracovníků

Jak už oznámil náš otec arcibiskup, příští rok bude Rokem evangelizace. Na tento rok bychom se měli předem dobře a důklaně připravovat. Co nejvíce potřebujeme, abychom svou víru dobře předávali druhým životem i slovem? Prohlubovat své znalosti o naší víře a také učit se víru žíta o ní mluvit!

Proto jsme se, my kněží v našem děkanátu rozhodli, že pokud se najde dost zájemců, požádáme otce arcibiskupa o povolení, po pěti letech, znovu otevřít tento Kurz. Začali bychom v říjnu letošního roku. Vše by probíhalo na klášteře Regína každou druhou sobotu od 8:00 do 13:30. Kurz bude ukončen v dubnu 2018 závěrečnými testy. Po té budou úspěšným absolventům předány diplomy. Tyto testy nejsou však povinné.. K získání diplomu bude nutná účast nejméně na třinácti (ze šestnácti) setkáních.

Komu je Kurz určen? Těm, kteří chtějí především pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při zajišťování různých liturgických slavností. Absolvování kurzu má ale také posloužit, pokud vlastní farář o to bude žádat o. arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet eucharistie nemocným.

Kurz je otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem a cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. Kurz bude pro všechny velkým přínosem k prohloubení znalosti víry v oblasti věrouky, etiky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin a celkové pastorační služby.

Přihlášku najdete ZDE. Vyplněné je třeba odevzdat do konce června 2017. Když bude Kurz otevřen, dostanete hned další podorobnjší a konkrétnější informace!

o.Ivan Fišar

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Živý betlém 03.01.2020, 43 fotek
Živý betlém
Náhodná: Mše svatá za všechny pokřtěné v roce 2009 10.01.2010, 15 fotek
Mše svatá za všechny pokřtěné v roce 2009

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz