Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a ne oběť."
Dnešní svátek: sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové

foto aktuality

Farní pouť

V neděli 7. května se uskuteční již 10. ročník naší farní pouti.

Mše svaté v 8:30 a v 10:00 bude sloužit náš bývalý farář P. Vojtěch Glogar, který nyní působí v Pardubicích. Ostatní mše svaté budou jako obvykle, tedy v 7:00, v 11:30 a v 18:30.

Odpolední program:

Od 13:30 do 16:30 je možnost prohlídky věže kostela s průvodcem, začátek prohlídky je každých 30 minut, hlaste se v infostánku před kostelem.

Ve 14:00 bude v kostele májová pobožnost a svátostné požehnání.

Od 14:30 je možnost posezení u muziky v Klubu Pod Kánoí nebo na farní zahradě.

V 15:00 začne před kostelem divadelní představení Vítka Marčíka s názvem Eliščiny pohádky.

V 16:00 začnou u kostela soutěže pro děti a zároveň je možnost prohlídky interiéru kostela s průvodcem.

Program pouti bude zakončen v 16:30 varhanním koncertem.

Doprovodný program:

  • prezentace neziskových organizací (Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Centrum pro rodinu)
  • cimbálová muzika Paléska
  • stánky s občerstvením a dárkovými předměty
  • atrakce a program pro děti
  • americké vojenské Jeepy

Přijměte pozvání také na koncert skupiny Marnatosnaha, který se uskuteční v kostele v předvečer pouti, tedy v sobotu 6. května, od 19 hodin. Jako spoluúčinkující vystoupí také naše Babyscholička.


Celý program si také můžete stáhnout zde.

Farní pouť se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Zlín.

- - -

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Slavnost Těla a Krve Páně 01.07.2019, 48 fotek
Slavnost Těla a Krve Páně
Náhodná: 2. květnová neděle: Svátek matek 09.05.2010, 7 fotek
2. květnová neděle: Svátek matek

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz