Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

foto aktuality

12 týdnu pro rodinu - úvod

Milí rodiče a děti!

Bůh vás povolal do života a také si z vás vytvořil jednu rodinu. Bůh chce, aby vaše rodina byla taková, ve které se všichni cítíte moc dobře. Samo to ale nepřijde. K tomu je potřeba Boží požehnání a velké snahy každého z vás.

Proto byl rok 2014 vyhlášen Rokem rodiny, ve kterém se celá církev více modlila a modlí za rodiny. Tento Rok má prohloubit a posílit vaše rodinné vztahy. Podařilo se v tomto roce u vás udělat nějaký pokrok? Jste více sjednoceni? Držíte více spolu? Jste spolu rádi? Těšíte se každý z vás přijít domů? Je pro vás rodina skutečným domovem, kde je každý přijímán a sám přijímá ostatní? A nejdůležitější otázka: „Bydlí" u vás Ježíš?

Chceme vás nyní povzbudit k finiši. Vždyť za 12 týdnů, to je v neděli 23. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále, bude ukončen Rok rodiny.

Na každém z vás záleží, co uděláte a kolik své energie a vynalézavosti vložíte do vytváření své vlastní rodiny. Někdy bude třeba ztratit pro svou rodinu nějakou svou osobní akci, svůj koníček a hlavně čas. Samozřejmě nejvíce k vytváření dobré rodiny mají přispívat oba rodiče, ale také každé dítě. Čím je dítě starší, tím má větší zodpovědnost za svou rodinu a je třeba jej vtahovat do přípravy.

K tomu vám chceme postupně dávat určité tipy, náměty a podněty k jednotlivým týdnům, jak je můžete uskutečňovat. Záleží vždy na vaší vynalézavosti.

Modleme se víc za všechny naše rodiny. My kněží vám k tomu každý den žehnáme!

Váš o. Ivan Fišar

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Koncert zlínských farních schol 2013 23.11.2013, 25 fotek
Koncert zlínských farních schol 2013

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz