Úklid fary | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Ať jíte, ať pijete nebo cokoliv jiného děláte, všechno dělejte k Boží oslavě."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Úklid fary

Fara je dům farnosti. Nejsou zde jen byty kněží, ale jsou zde i prostory pro různé akce. V klubu Pod Kanoí jsou nejen různé akce pro mladé, ale také se tam konají přípravy na biřmování, na křty, setkání rodičů a dětí na 1. sv. přijímání, setkávají se zde senioři i různá společenství. V sále jsou zkoušky schol, chrámového sboru, učí se zde náboženství. Každý den přichází na faru hodně lidí se svými problémy a záležitostmi. Je zde potřeba udržovat čistotu a krásu. Fara je také vizitka celé farnosti. Úklidu fary se dobrovolně věnují každé pondělí a pátek po ranní mši svaté se pod vedením Zdenky Velískové několik žen. V této službě se střídají: Jindřiška Horáková, Božena Strohbachová, Jana Pavelcová, Marie Melichárková, Hedvika Jarošová a Mirka Venhudová.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz