Silvestrovské plesání | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Silvestrovské plesání

Letošní farní ples se uskuteční 28. listopadu 2015.Silvestrovské plesání

Myšlenka uskutečnit farní ples vznikla v pastorační radě v průběhu roku 2008. Byl vytvořen přípravný tým, který měl za úkol zjistit prostorové a finanční možnosti. Na(ne)štěstí těch možností ve Zlíně není mnoho. Volba padla na Kongresový sál Interhotelu Moskva, který svou kapacitou 200 míst měl bohatě stačit. Optimistické odhady se pohybovaly kolem 150 návštěvníků. Problém vznikl až při sjednávání termínu. Interhotel má v plesovou sezonu všechny termíny plně obsazené již několik let dopředu. Bylo třeba změnit prostor nebo termín. Otec Ivan tenkrát navrhl termín - ukončení církevního roku, což je zpravidla na konci listopadu před 1. adventní nedělí. Termín vyhovoval všem - takže přípravy mohly začít - a tak se farní ples přejmenoval na SILVESTROVSKÉ PLESÁNÍ.

Shodou okolností má 26. 11. svátek také sv. Silvestr Guzzolini - narodil se roku 1177 v italském městě Osimě. Stal se knězem a kanovníkem. Později ale odešel do samoty s Bohem. Brzy se k němu připojili i jeho přátelé a přijali společně řeholi sv. Benedikta. Tak vznikla kongregace silvestrínů. Sv. Silvestr pak založil ještě 12 klášterů. Zemřel 26. 11. 1267.

Zájem o ples je velký, první ročník se konal v jednom sále, na druhý již byly potřeba sály dva.

Poslední ročníky bylo přes 450 účastníků.

Všichni jste srdečně zváni!

Fotografie z minulých let si můžete prohlédnout zde.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz