Chrámový sbor | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Chrámový sbor

Chrámový sborSmíšený chrámový sbor při kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně působí již řadu desetiletí. Soustřeďuje se na duchovní hudbu pro sváteční liturgii o vánočních a velikonočních svátcích. Repertoár tvoří mše (Kemptner, Říhovský Mozart) a různé skladby k hudebnímu doprovodu bohoslužeb (Mozart, Gruber, Beethoven, Brixi).

Pravidelné zkoušky se konají od září do Velikonoc každý pátek od 19.15 hod. (po večerní mši svaté) na faře nebo v kostele. Počet členů chrámového sboru se pohybuje mezi 30 až 35.

Rádi přivítáme další zájemce.

Chrámový sbor řídí Ing. Jaromír Schneider.

 

Nahrávky pro sboristy:


https://imslp.org/wiki/Messe_breve_No.7_(Gounod%2C_Charles)

 


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz