Nedělní dětská mše sv. | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Nedělní dětská mše svatá v 8.30 hodin

„Nechte děti přicházet ke mě a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ (Lk 18,15–17)

Proč mše svatá pro děti

Dětské mše sv. ve ZlíněI děti patří do našeho společenství a měly by se učit aktivně účastnit bohoslužeb. Každý, kdo někdy vzal s sebou malé dítě do kostela na mši svatou, ví, jak je těžké udržet ho v klidu, aby nerušilo ostatní zúčastněné, a zároveň aby ho duchovní věci neodradily dříve, než je bude schopno svým rozumem pochopit.

Proto je v našem kostele vyhrazena mše sv. v neděli v 8.30 hod. právě dětem.

Cílem dětských mší svatých je liturgii co nejvíce přiblížit těm nejmenším a přístupnou formou je vtáhnout do dění v kostele i ve farnosti.

Jak bohoslužba probíhá

Dětské mše sv. ve ZlíněNedělní kázání bývá pro děti obzvláště náročné na soustředění.
Kněz proto přichází na promluvu mezi děti, vede s nimi dialog. Pomocí příběhu vysvětluje dětem nějakou pravdu z Božího slova.

Další částí mše svaté, které se děti mohou aktivně zúčastnit, jsou přímluvy. Mohou přečíst prosbu přichystanou na lístku, nebo říci svou vlastní. Jedna z přítomných rodin potom přináší obětní dary. Tatínkové, kteří jdou pak vybírat peníze, mohou sebou vzít i malé děti, aby měly více pohybu.

Modlitby Otče náš se děti účastní v kruhu kolem oltáře, kam kněz vždycky pozve jen určitou věkovou skupinu (např. předškolní děti, některou třídu, scholičku).

Dětská schóla

Neodmyslitelnou součástí dětských mší svatých je i kytarový hudební doprovod. Schola na dětské nejen připravuje a secvičuje repertoár, ale také se věnuje malým zpěvákům v tzv. Baby scholičce.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz