Otevřené brány | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé"
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Otevřené brány

- - -Otevřené brány je projekt Zlínského kraje, který má za cíl seznámit návštěvníky s historií a zajímavostmi významných sakralních památek na území kraje prostřednictvím vyškolených průvodců přítomných v určených kostelích, a to zcela zdarma.

V naší farnosti je možnost individuální prohlídky kostela a věže zdarma s průvodcem v těchto dnech a časech:

KVĚTEN–ZÁŘÍ: SOBOTY A SVÁTKY: 10:00–12:00 a 13:00–17:00
NEDĚLE: 13.00–17.00

Průvodce může seznámit návštěvníky s historií nebo výzdobou kostela, ukáže jim zblízka varhany a zvony nebo je může provést po půdě kostela.

Průvodce čeká na návštěvníky v zadní části kostela a je označen jmenovkou.

Pro větší skupiny je možné domluvit prohlídku také v jiný čas, který Vám bude vyhovovat. Kontaktujte nás ve farní kanceláři na Sadové ulici, na e-mailu fazlin-sfaj@ado.cz nebo telefonicky na čísle 577 210 022.

Projekt se uskutečňuje díky finanční podpoře statutárního města Zlín a Zlínského kraje.

Další informace naleznete na webových stránkách projektu, kde najdete také přehled všech kostelů ve Zlínském kraji, ve kterých je možnost prohlídky.

Základní informace o projektu nalezenete rovněž na stránkách Zlínského kraje zde.

- - -

- - -


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz