Vedení farnosti | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 'Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat'."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

Vedení farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží.

Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10)

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.

K hlavním úkolům farní rady mimo jiné patří:

Kněží

Kněží

Kněží jsou základním pilířem naší farnosti. Zde můžete nalézt aktuální seznam kněží, kteří slouží v naší farnosti – jejich fotografie, jména a kontakt na ně.

Pastorační rada

Pastorační rada

Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Smyslem pastorační rady je spolupráce s farářem, aby farnost se stala živým společenstvím věřících. Má spoluzodpovědnost za šíření víry a spásy. Na této stránce naleznete seznam členů pastorační rady, jejich odpovědnosti ve farnosti a kontakt na ně. Dále zde najdete zápisy z jednotlivých porad.

Ekonomická rada

Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradním orgánem faráře, který pomáhá ve správě majetku farnosti. Najdete zde složení této rady a jejich činnost.

Technická rada

Technická rada

Pomáhá navrhovat a řešit opravy a různé rekonstrukce v naší farnosti. Stará se o to, aby se každý v našem kostele nebo na faře cítíl dobře a příjemně. To vše dohromady, ať nás vede blíže k Bohu a slouží k jeho větší oslavě.

Děkanát

Děkanát

Děkanát je tvořen několika farnostmi, v jejichž čele stojí farář. Děkan tyto farnosti vizituje - zjišťuje jménem místního biskupa stav pastorační, administrativní a ekonomický jednotlivých farností. Najdete zde informace o zlínském děkanátu, seznam farností a kontakty na faráře.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz