Nedělní knihovnička | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví."
Dnešní svátek: sv. Marie Salome

Nedělní knihovnička

Nedělní knihovnička po dobu rekonstrukce na faře mimo provoz. O znovu otevření vás budeme informovat.


Nedělní knihovničku najdete ve farní garáži farního úřadu na ul.Sadová, za kostelem sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně

Doba otevření

vždy v neděli 9.00 - 11.15 hodin

Kontaktní osoby

Marie Hrdličková    mob. 736 522 831

Výpůjční lhůta: 4 neděle

DOPORUČUJEME

Jan Balík: POHLÉDL NA NĚHO S LÁSKOU
10 témat z této knížky by mohlo sloužit jako katecheze pro křesťanský růst mládeže, jako ukazatel - průvodce pro životní putování s mnoha citacemi z Písma svatého.

P. Jan Balík: NEBOJ SE JEN VĚŘ
Kniha obsahuje několik témat, která P.Jan Balík probíral s mladými lidmi. Současně v ní najdeme poselství ke světovým dnům mládeže od Jana Pavla II. A v závěru hovoří o svátosti smíření jako o setkání s Kristem, proto se nemáme čeho bát.

Jan Ihnát: HRDINSTVÍ PRO KAŽDÝ DEN
Je to 30 příběhů o těch, kteří netoužili po obdivu a oslavě, ale mohou nás povzbudit v úsilí o smysluplném naplnění života.

 

STALO SE:

Otevřeli jsme Nedělní knihovničku

Farnost sv. Filipa a Jakuba zahájila v neděli 4. března 2012 provoz Nedělní knihovničky. Po dětské mši svaté se ve farní garáži spolu s otcem Janem Polákem, schólou a organizátory sešly dvě desítky farníků.

Nedělní knihovnička byla požehnána.

Nedělní knihovnička v současné době má přes šest set knih, které jsme vybrali z farní knihovny, získali darem a nebo zapůjčili od ochotných farníků a otce Ivana. Rádi od vás přijmeme knihy, které vám již splnily službu a o kterých si myslíte, že by mohly posloužit i někomu jinému. Také bychom rádi prostřednictvím Života farností zředkovali konkrétní knihy pro konkrétní čtenáře. Seznam knih, které farní knihovna nevlastní, ale o které mají čtenáři zájem, uveřejníme v Životě farností, a budeme rádi, když se někdo, kdo dotyčnou knihu vlastní, ozve a naším prostřednictvím ji zapůjčí.Nedělní knihovničku najdete ve farní garáži farního úřadu na ul.Sadová, za kotelem sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz