8. a 9. ročník | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

Obsah výuky náboženství v 8 a 9. ročníku

Křesťanská mravouka- základ přirozený a mravní

Svědomí člověka

Zákon Boží - Desatero

Víra- poklad života

Vlastnosti víry, nutnost vzdělávání

Hříchy proti víře

Důvěra v Boží prozřetelnost

Jméno Boží -důstojnost lidské osoby

Neděle - den Páně

Církevní přikázání

Státní moc a autorita církevní

Ochrana života v dnešním světě, tajemství vzniku života

Jak uchovat mravní čistotu

Majetek, sociální spravedlnost


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz