Nebyl jsem věřící | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Obraťte se a věřte evangeliu."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Nebyl jsem věřící...

Nebýval jsem věřící. Pak jsem jednoho dne Boha nalezl.

Poznal jsem ho jako osobu, jako nejvyšší hodnotu, a jako celkový smysl života.

Poznal jsem Boha jako někoho blízkého a milého.

Bůh je skutečná osoba, se kterou lze navázat vztah.

(Podle Anthonyho Blooma)

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim předkům. V této době k nám však promluvil skrze Ježíše Krista.

(srv. Žd 1,1-6)

Proč se narodil Ježíš?

Ježíš Kristus - Boží syn přišel především proto, abychom věděli, že nás Bůh miluje. V této jistotě pak můžeme beze strachu žít a milovat - sebe, druhé i Boha.

Bůh jde každému vstříc 

Žijeme, protože Bůh dal přednost našemu bytí před naším nebytím. On sám nám vychází vstříc v nejrůznějších způsobech, dobách, osobách a okolnostech, o nichž rozhoduje on.

I tobě jde Bůh vstříc

I dnes, právě nyní, když čteš tyto řádky, ti jde Bůh vstříc a obrací se oobně na tebe. Neboj se mu naslouchat, neboj se ho vlastními slovy vyzvat, aby se ti dal poznat. Nemáš co ztratit: pokud Bůh není anebo je "hluchý", nemůže se nic stát. Pokud ale opravdu existuje a pokud je láskou, jak říká Bible, nepříjdeš ve svém životě zkrátka, ať už jsi v jakékoliv situaci a rozpoložení..

 

Převzato z teláčku vydaného Patoračním střediskem Praha


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz