Ohlasy z akcí | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!"
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Pouť ke svaté Anně v Jaroslavicích

21. 7. 2013

Pouť v JaroslavicíchNaprosto ideální slunečné počasí, pečlivá příprava jaroslavických farníků, lety prověřená souhra organizátorů, hojná účast blížící se k počtu 200 poutníků, kvalitní výkony dechové kapely Metoděje Dobeše a také místní hudební schóly, optimální ozvučení areálu, natáčení pro televizi NOE - to vše učinilo z letošní poutní slavnosti u příležitosti svátku sv. Jáchyma a sv. Anny v Jaroslavicích mimořádně příjemný zážitek. Při mši svaté, kterou sloužil zlínský kaplan P. Stanislav Zatloukal, jsem si vybavil situaci z doby před asi osmi lety, kdy jsme v Jaroslavicích řešili, jakým způsobem provést opravy kaple sv. Anny a jejího okolí. Nakonec jsme se rozhodli zbořit  loty, vybudovat malý přírodní amfiteátr a propojit prostor kolem kaple s nově upraveným veřejným prostranstvím před budovou bývalé školy. Také díky tomu se nyní daří při bohoslužbě vytvořit komorní prostředí, opravdové shromážděnívěřících okolo oltáře. Pozoroval jsem tváře spokojených poutníků a viděl zastoupení všech věkových kategorií. Viděl jsem poutníky místní i odjinud, z nich někteří neváhali ani v kopcovitém terénu na tuto tradiční pouť přijít pěšky. Viděl jsem také kompletní rodiny, některé v zastoupení až čtyřech generací. Pocítil jsem dojetí nad tím, jak se zde podařilo vytvořit něco výjimečného. Podobné hodnocení mi bezprostředně po bohoslužbě vyjádřilo nezávisle na sobě hned několik poutníků a tyto pocity dokreslil také rozhovor s jednou místní babičkou, která mi se slzami v očích svěřila, že „tolik dětí odchovala, tolik námahy v životě překonala, a letos jí to potomci vracejí, o nic se nemusí starat a letošní pouť si může hezky v poklidu prožít".

Velké poděkování patří všem, kteří se letos, jakož i každým rokem předtím, o takové skvělé dílo zasloužili a svoji ruku k němu přiložili.

Zbyněk Domanský


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz