Ohlasy z akcí | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Láska v životě buď roste nebo upadá, nikdy nestagnuje

PlakátV sobotu 4. prosince proběhla v naší farnosti adventní duchovní obnova pro manžele. Obnovu vedl P. Jan Balík z Prahy. Téma: Spiritualita manželství inspirovaná teologií těla podle papeže Jan Pavla II.

Sešlo se nás více než dvě desítky farníků různého věku, někteří v páru, někteří jako jedinci. A byli jsme skutečně rádi, že jsme si tento čas vyhradili, nikdo z nás nelitoval...

Pokusím se vybrat několik myšlenek pro vás.

Cílem každého křesťana je sjednotit svůj život s Bohem. Tento cíl je pro všechny stejný, jak duchovní osoby a kněze, tak i pro manžele. Jen cesty jsou různé.

Zajímavé bylo srovnání cest ke svatosti u duchovních a u manželů:

Když nemám čas si za celý týden sednout a být se svým manželem, svojí rodinou, ohrožuji kvalitu svého křesťanského života.

Láska duchovního se rozlévá „doširoka", láska manželů se rozlévá na partnera, děti a až pak teprve se rozlévá přes vlastní práh na druhé lidi.

Láska v životě buď roste nebo upadá, nikdy nestagnuje.

Proto je třeba nasadit síly a o lásku vést boj, snažit se, vynakládat síly.

Velmi otevřeně se otec Jan Balík věnoval oblasti manželské intimity. Jasně mluvil o otevřenosti manželů vůči novému životu, zdůraznil a vysvětlil důležitost přirozeného plánování rodičovství. Dnes však právě o této možnosti mnoho křesťanů ani neví nebo jsou špatně a nedostatečně informováni nebo volí jednodušší cestu.

Každá manželská intimita, pokud je správně chápána, je skutečným setkáním s Bohem. Pokud ji neprožíváme v plné vzájemné odevzdanosti, ochuzujeme své manželství a sami sebe o svátostnou Boží přítomnost. Jistým způsobem se zpronevěřujeme svému manželskému slibu plného přijetí a odevzdání.

Tato duchovní obnova nám otevřela zcela nové pohledy na život v manželství a také na intimitu manželů. Jsem přesvědčena, že nemluvím jen za sebe, ale za většinu přítomných.

To, co jsme slyšeli a zažili, se bohužel nedá dost dobře sdělit, natož napsat do článku. Prostě je třeba přijít, slyšet a mít srdce otevřené. Milí farníci, nenechte si ujít příští duchovní obnovu, ať už bude věnována jakékoli oblasti našeho křesťanského života.

Marie Domanská, st


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz