Ohlasy z akcí | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Ministranti na drezíně

Ministranti na drezíněJe čtvrtek 19. srpna a parta ministrantů od sv. Filipa a Jakuba se schází před farou, aby vyrazila na zajímavý výlet. Cíl naší cesty sice není daleko, ale je o to zajímavější - drezína pana Josefa Němečka na březnických pasekách. Běžně se s ním setkáváme u oltáře, kde s ním kluci ministrují a on vypomáhá v naší farnosti svou službou akolyty. Je zajímavé setkat se s ním u díla, které se stalo dávno známým i za hranicemi naší republiky. Povídání není jen o tom, jak vznikl tento unikát, který má na svém kontě mnoho rekordů, ale často míří hloub. Jak se člověk často zachová, když se mu zhroutí jeho sny? Naopak co člověk může dosáhnout, pokud se nebude jen litovat, přijme svůj život i s tím těžkým, co přinesl a rozvine všechny dary od Pána Boha? A že nešlo jen o teoretické povídání jsme pocítili vždy, když naskočil motor a my mohli mezi dalším povídáním reálně vstoupit do snu jednoho z nás, které vidíte u oltáře. Chtěli bychom opět poděkovat manželům Němečkovým za krásné prázdninové dopoledne na březnických pasekách.

P. Pavel Šupol


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz