Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce."
Dnešní svátek: sv. Anežka Římská

Archív ohlášek farnosti

Neděle 7. července 2019

Dnes je 14. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Velice děkujeme všem farníkům, kteří v uplynulém týdnu pomohli s úklidem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.

Oznamujeme:

Včera měl primici P. Ondřej Talaš, který bude 14. 7. nastupovat jako kaplan do naší farnosti. Uvítáme ho během dopoledních bohoslužeb, při kterých bude také udělovat novokněžské požehnání.

Připomínáme, že pravidelné středeční mše svaté v 17:00 se ruší.

Během prázdnin jsou upraveny úřední hodiny v kanceláři. Informace naleznete na nástěnkách a na dveřích kanceláře.

Koncem prázdnin jsou mladí lidé zváni na multižánrový křesťanský festival United do Vsetína. Stále je možné se přihlašovat.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz