Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem."
Dnešní svátek: sv. Anežka Římská

Archív ohlášek farnosti

Neděle 23. června 2019

Dnes je 12. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme pořadatelům i účastníkům oslavy Dne otců na Jižních svazích, která proběhla minulou neděli.

Velice děkujeme všem farníkům ochotným připravit dnešní slavnost Těla a Krve Páně. Díky nim můžeme dnešní den prožívat jako velikou oslavu celého města a především obou farností.

Oznamujeme:

Třikrát v tomto týdnu bude kromě standardního pořadu bohoslužeb slavena mše svatá i v 17:00. Jde o tyto dny: pondělí, středa a pátek.

Prosíme o modlitbu:

V modlitbách vzpomeňme na zemřelého opata benediktinů v Rajhradě u Brna P. Augustina Ladislava Gazdu OSB. Po revoluci to byl právě on, kdo se nejvíce zasloužil o obnovu rajhradského kláštera, který jste jistě mnozí navštívili.

Vyprošujme v tyto dny Boží požehnání novým jáhnům a také dvěma novokněžím, kteří pro naši arcidiecézi budou vysvěceni následující sobotu. První mše kněží v jejich rodišti (primice) jsou obdařeny velikým Božím požehnáním. Využijme tuto příležitost a zároveň je podpořme svou účastí.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz