Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Obraťte se a věřte evangeliu."
Dnešní svátek: sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové

Archív ohlášek farnosti

Neděle 28. dubna 2019

Dnes je 2. neděle velikonoční.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky u Božího hrobu, ve které se vybralo 7 630 Kč, a do sbírky na kněžský seminář, ve které se vybralo 100 854 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Připomínáme:

Tuto neděli je možné odevzdat pokladničky – Postní almužny.

Mše svatá ve středu v 17:00 bude sloužena i nadále, až do letních prázdnin.

Dnes odpoledne vás pak zveme v 15:00 do kostela na pobožnost k Božímu milosrdenství a následně v 16:00 na koncert pěveckého sboru Dvořák.

Oznamujeme:

Blíží se měsíc květen. Májové budou bývat v kostele každý den po ranní mši, každý den před večerní v 18:00 a v neděli v 17:00. Prosíme o zapsání do rozpisu vedení májových pobožností. Rozpis je na stolku u obětních darů, případně v sakristii.

Májové pobožnosti budou i v kaplích na Kudlově, Jaroslavicích a Příluku. Rozpis májových najdete v novém životě farností a na nástěnce.

Zveme na tradiční zlínskou pouť. V pátek se v našem kostele uskuteční koncert zlínské zpěvačky Dashy, kterou doprovodí sbor ze Stojanova gymnázia. Lístky na koncert můžete zakoupit v prodejně Veni a dnes i v předsíni kostela. V neděli bude mši svatou v 8:30 a v 10:00 sloužit o. Miroslav Váňa OT. Program celého dne naleznete na nástěnce.

Upozorňujeme, že mše svatá v pátek 3. 5. bude z důvodu koncertu přesunuta již na 17:30. Adorace bude od 17:00.

Společenství vdov a vdovců zve na 3denní poutní zájezd za památkami UNESCA. Informace naleznete na plakátku ve vývěsce.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz